автобус 7

My Mall Leontiou E.M.E.L Station

Public transport route на карте Lemesos

Маршрут на карте

To "Leontiou E.M.E.L Station" прямое направление

25 остановок
Протяжённость 10.4 км.
 • My Mall
 • Nikaias (Stop 6)
 • Epimitheos
 • Acharnon
 • Dilou
 • Ilysion
 • Pigasou (Stop 1)
 • Pigasou (Stop 2)
 • Miltonos (Stop 2)
 • Miltonos (Stop 3)
 • Mytilinis (Stop 1)
 • Mytilinis (Stop 2)
 • Sarantaporou (Stop 1)
 • Sarantaporou (Stop 2)
 • Asias
 • Vasileos Pavlou (Stop 1)
 • Vasileos Pavlou (Stop 2)
 • Vasileos Pavlou (Stop 3)
 • Misiaouli & Kavazoglou (Stop 1)
 • Misiaouli & Kavazoglou (Stop 2)
 • Misiaouli & Kavazoglou (Stop 3)
 • Markoni
 • Tagmatarchi Dimitriou Charalampous
 • Aiolou
 • Leontiou E.M.E.L Station

To "My Mall" обратное направление

26 остановок
Протяжённость 10.3 км.
 • Leontiou E.M.E.L Station
 • Leontiou (Stop 1)
 • Aiolou
 • Tagmatarchi Dimitriou Charalampous
 • Markoni
 • Misiaouli & Kavazoglou (Stop 3)
 • Misiaouli & Kavazoglou (Stop 2)
 • Misiaouli & Kavazoglou (Stop 1)
 • Vasileos Pavlou (Stop 3)
 • Vasileos Pavlou (Stop 2)
 • Vasileos Pavlou (Stop 1)
 • Asias
 • Sarantaporou (Stop 2)
 • Sarantaporou (Stop 1)
 • Mytilinis (Stop 2)
 • Mytilinis (Stop 1)
 • Miltonos (Stop 3)
 • Miltonos (Stop 2)
 • Pigasou (Stop 2)
 • Pigasou (Stop 1)
 • Ilysion
 • Dilou
 • Acharnon
 • Epimitheos
 • Nikaias (Stop 6)
 • My Mall
Отзывы
Напишите несколько слов об уровне обслуживания 7 маршрута